SÁCH EBOOK

Sách Ebook: Bí Mật DOTCOM - Russell Brunson

Review Sách Bí Mật DOTCOM

Bí Mật Dotcom – Cuốn Bí mật Dotcom đưa ra những chỉ dẫn để bạn xây dựng một doanh nghiệp online bền vững đích thực. Bạn sẽ được cung cấp những hiểu biết sâu sắc về một cấu trúc marketing để khách hàng tìm đến sản phẩm của bạn và tăng giá trị mỗi đơn hàng. Đó chính là hệ thống phễu bán hàng. Điều thú vị ở đây là, mọi thứ sẽ đi vào guồng quay và tự động vận hành mà không cần quá nhiều thao tác thủ công của con người.

Bi Mat Dotcom - Russell Brunson

Mục lục Sách Bí Mật Dotcom

Phần I: Thang và phễu

 1. Công thức bí mật
 2. Thang giá trị
 3. Từ thang đến phễu
 4. Làm thế nào để tìm khách hàng trong mơ của bạn
 5. 3 loại traffic

Phần II: Phễu truyền thông của bạn

 1. Nhân vật lôi cuốn
 2. Trình tự phim nhiều kỳ
 3. Chuỗi email hàng ngày

Phần III: Học thuyết phễu để dẫn dắt khách hàng đến bán hàng liên tục

 1. Lần ngược quy trình của phễu thành công
 2. 7 giai đoạn của 1 phễu
 3. 23 khối xây dựng phễu
 4. Phần bắt đầu so với phần kết thúc
 5. Mồi tốt nhất

Phần IV: Phễu và kịch bản

 1. 7 phễu kinh điển

Phần V: ClickFunnels

give you

bạn sẽ nhận được Gì?

book-3531412

Kiến Thức

Mọi kiến thức được chia sẻ trên kênh đều là những kiến thức đã được sàng lọc, kiểm chứng và trải nghiệm thực tế trong quá trình giao dịch. Nó giúp các bạn trong việc nhận định, đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp cho từng tình huống giao dịch cụ thể.

the-conference-3248255
Khóa Học

Việc chia sẻ các khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về phương pháp Wyckoff của mọi người. Với việc nâng cao cho mọi người về sự tư duy từ những các kiến thức cơ bản, gốc rễ nhất của phương pháp cho đến những kiến thức nâng cao để áp dụng vào thực tiễn để kiếm lợi nhuận.

library-849797
Tài Liệu

Tất cả các tài liệu giá trị được sưu tầm, chắt lọc và mua từ các khóa học mà Ratio đã trải nghiệm đều có mục đích sử dụng riêng. Đây sẽ là những hành trang thiết yếu cho mỗi Trader khi tham gia vào thị trường.

cellphone-6283758
Nhận Định

Tham khảo các bài nhận định, đánh giá và phân tích được cập nhật trên các phương tiện của Ratio.

rawpixel-683571-unsplash.jpg
Cộng Đồng

Mục đích của việc xây dựng cộng đồng là cùng nhau phát triển và góp phần giúp tất cả mọi người có cái nhìn đúng đắn về thị trường

paper-1100254
Tâm Huyết

Sự tâm huyết và chú trọng đến nghề chính là cốt lõi của sự thành công trong trading

TRADING SYSTEM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

COMMUNICATION

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG

Liên hệ