Sách Ebooks

Sách Ebooks

phu thuy san chung khoan tai ban 2018 1 2019 01 02 14 57 23

Sách Ebooks: Phù Thủy Chứng Khoán – Jack D. Schwager.PDF | Ratio Trading

Giới thiệu về tác giả Jack D. Schwager. Về tác giả cuốn sách – Jack D.Schwager là một tác giả nổi tiếng, nhà quản lý quỹ và là một chuyên gia ngành công nghiệp trong tương tương lai và các quỹ phòng hộ. Ông có bằng Thạc sỹ Kinh tế của Đại học Brown vào …

Sách Ebooks: Phù Thủy Chứng Khoán – Jack D. Schwager.PDF | Ratio Trading Read More »

Screenshot 175

Sách Ebooks: Chết Vì Chứng Khoán – Richard Smitten – Jesse Livermore | Ratio Trading

Giới thiệu về tác giả Richard Smitten. Richard Smitten là một nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà văn sống ở Ft. Lauderdale, Florida. Ông là Phó Chủ tịch của MTS International. Công việc chính của ông là quản lý nhân sự tại giếng dầu North Sea và quản lý những giếng dầu ở Nigeria …

Sách Ebooks: Chết Vì Chứng Khoán – Richard Smitten – Jesse Livermore | Ratio Trading Read More »

chien tranh tien te 2

Sách Ebooks: Chiến Tranh Tiền Tệ – Song Hong Bing.PDF | Ratio Trading

Giới thiệu về tác giả Song Hong Bing. Tác giả Song Hong Bing vốn xuất thân từ Tứ Xuyên ở Trung Quốc. Ông sinh năm 1968 và được mọi người biết đến với vai trò là một Viện trưởng của Viện nghiên cứu kinh tế tài chính ở Bắc Ninh. Với những kinh nghiệm này, …

Sách Ebooks: Chiến Tranh Tiền Tệ – Song Hong Bing.PDF | Ratio Trading Read More »

Liên hệ